V

Ventilatie

Het Lossnay principe: 100% energie-efficiënt

Bouwen volgens de EPB-eisen voor isolatie en luchtdichtheid vraagt om een systematische en gecontroleerde ventilatie, met warmterecuperatie. Het Lossnay ventilatiesysteem D biedt hiervoor de perfecte oplossing. Om het E-peil van een gebouw optimaal te berekenen, dient het ventilatiesysteem te voldoen aan de norm NBN-EN 308. Mitsubishi Electric heeft verschillende Lossnay ventilatie-units met dat certificaat, geschikt voor residentiële en commerciële toepassingen.

Hoe werkt het?

De vervuilde binnenlucht wordt afgezogen. Gelijktijdig wordt er verse lucht naar de ruimte gevoerd. De Lossnay kruisstroomwisselaar meet de binnen­ en buitentemperatuur en berekent of de warmtewisseling gewenst is. Als dit niet het geval is, wordt de buitenlucht via een by­pass langs de warmtewisselaar gevoerd.

Commercieel

LGH-RVX 350/500/800/1000

Met de Lossnay RVX-units worden de opgestapelde muffe lucht in ‘luchtdichte’ gebouwen afgevoerd. Een groot deel van de warmte wordt daarbij gerecupereerd uit de uitgaande lucht zodat er minder energie nodig is om de binnenkomende lucht op kamertemperatuur te krijgen. De warmtewisselaar realiseert niet alleen een overdracht van voelbare energie, maar ook van latente energie in de vorm van condens. Door de hoge vochtdoorlaatbaarheid van het papier zorgen de Lossnay RVX-units voor een totale energieoverdracht van de uitgeblazen lucht op de aangevoerde verse lucht.

Residentieel

VL220

Met de huidige strenge isolatienormen is een efficiënt ventilatiesysteem een must voor een gezond binnenklimaat in de woning. De Lossnay VL220 ventilatie-unit zorgt daarom voor een energiezuinige aanvoer van verse lucht in de leefruimtes, alsook voor de recuperatie van de warmte uit de vervuilde lucht, inclusief de natte cellen.

Voordelen

  1. Efficiënte aanvoer van verse lucht
  2. Maximale warmterecuperatie
  3. Slimme CO2-reductie
  4. Laag geluidsniveau
  5. Eenvoudige installatie
  6. Conform NBN-EN 308